DU KHÁCH TRẢI NGHIỆM SAO SẤY CHÈ

DU KHÁCH TRẢI NGHIỆM SAO SẤY CHÈ

Hợp tác xã chè trung du tân cương tiếp đón đoàn du khách nước ngoài thăm quan và trải nghiệm mô hình hợp tác xã trọng điểm cây chè trung du tân cương