Chứng Nhận

Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái 2 – Xã Tân Cương – TPTN

Người đại diện: Nguyễn Thanh Dương

Số điện thoại: 02086.552.121 *** DĐ: 0983 359 121 – 0365 316 255

Các loại sản phẩm: Trà Trung Du Tân Cương Thượng Hạng, Trà Đinh Tân Cương Thượng Hạng, Thiên Cổ Đệ Nhất Trà, Trà Tân Cương Ướp Sen Hồ Tây, Trà Tước Thiệt Tân Cương…

Quy mô sản xuất: 7,3 ha; sản lượng búp khô 19 tấn/năm

Được sản xuất theo quy trình VietGAP

Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, năm 2019